Dịch vụ làm thị thực Trung Quốc nhanh ở nước ngoài
Thẻ UnionPay ở khắp toàn cầu >Dịch vụ và sản phẩm>Dịch vụ làm thị thực Trung Quốc nhanh ở nước ngoài

  DỊCH VỤ LÀM NHANH THỊ THỰC TRUNG QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
Dịch vụ làm nhanh thị thực Trung Quốc cho chủ thẻ UnionPay ở Úc, Singapore, Hàn Quốc
  Hiện nay, các trung tâm xin thị thực Trung Quốc ở Úc, Singapore, Hàn Quốc và Malaysia đã cung cấp cửa sổ VIP và dịch vụ dành cho khách VIP có thẻ UnionPay (bắt đầu bằng 62). Các trung tâm dịch vụ này đồng thời cung cấp các thông tin liên quan đến việc mở thẻ, sử dụng, ưu đãi đối với thẻ UnionPay.

Quy trình dịch vụ gọi số ưu tiên:
  Bước 1: Đi đến máy gọi số ở phòng sảnh trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc ở Úc, xuất trình thẻ UnionPay do bưu chính Úc và ngân hàng Trung Quốc (Úc) phát hành, nhận phiếu gọi số làm nhanh.
  Bước 2: Chờ hệ thống gọi số hiển thị, đi đến cửa sổ chỉ định để làm thủ tục thị thực.
  Phạm vi hoạt động: Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc tại Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Perth.

Quy trình dịch vụ cửa sổ VIP:
  Bước 1: Đi đến máy gọi số ở phòng sảnh trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc ở Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, xuất trình thẻ UnionPay (số thẻ bắt đầu bằng 62), nhận phiếu gọi số ở cửa sổ VIP UnionPay.
Bước 2: Chờ hệ thống gọi số hiển thị, đi đến cửa sổ VIP UnionPay để làm thủ tục thị thực.
Phạm vi hoạt động: Trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc tại Singapore; 4 Trung tâm dịch vụ xin visa Trung Quốc tại: Quảng trường Seoul Hàn Quốc, Quảng trường Namshan Seoul, Busan, Kwangju.

Ưu điểm làm thị thực bằng thẻ UnionPay
  “UnionPay” là thương hiệu sản phẩm thẻ quốc tế duy nhất hiện nay cung cấp quyền lợi đặc biệt về xin thị thực nhập cảnh Trung Quốc, chủ thẻ UnionPay được hưởng dịch vụ xin thị thực nhanh.