unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 180 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • China UnionPay
  • Tra cứu tỷ giá
  • Tra cứu ATMTra cứu ATM
Số điện thoại dịch vụ ở nước ngoài
Thẻ UnionPay ở khắp toàn cầu >Trung tâm hỗ trợ>Số điện thoại dịch vụ ở nước ngoài

Indonesia

001-803-442-279 (chỉ hỗ trợ Hãng kinh doanh INDOSAT)
007-803-011-0893 (chỉ hỗ trợ Hãng kinh doanh PTT Telkom)

Brunei

801-4230
 (chỉ hỗ trợ gọi điện máy bàn)

Abu Dhabi

800-044-49630

Malaysia

1-800-813-410

Philipin

00-800-800-95516

Việt Nam

120-11581

Thái Lan

001-800-800-95516   
0018-001-2066-5999

Singapore

800-860-0028
001-800-800-95516 (chỉ hỗ trợ gọi điện máy bàn)

Đài Loan

00-800-800-95516 (chỉ hỗ trợ gọi điện bằng di động)   
00-801-863-287

Nhật Bản

0034-800-800-287

Ma Cao

0800-801

Hồng Kông

800-967-222
001-800-800-95516