Dịch vụ thanh toán tổng hợp B2B xuyên quốc gia
Dịch vụ thanh toán tổng hợp B2B xuyên quốc gia
Thẻ UnionPay ở khắp toàn cầu >Dịch vụ và sản phẩm>Dịch vụ thanh toán tổng hợp B2B
Nền tảng dịch vụ thanh toán tích hợp B2B xuyên biên giới của UnionPay là một nền tảng thanh toán và dịch vụ B2B mở do UnionPay International tạo ra cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu truyền thống và thương mại điện tử xuyên biên giới trong và ngoài nước, nền tảng này cung cấp giải pháp thanh toán tích hợp B2B xuyên biên giới an toàn, thuận tiện, minh bạch  hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia hoặc khu vực trên thế giới. Nền tảng này giúp các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức tài chính nắm bắt các cơ hội phát triển B2B xuyên biên giới, nâng cao khả năng dịch vụ của khách hàng doanh nghiệp, và đạt được sự hợp tác cùng có lợi với tất cả các bên trong ngành.

Nền tảng thích hợp với nhiều tình huống thanh toán xuyên biên giới, áp dụng cho thương mại xuất nhập khẩu của Trung Quốc, thương mại nội địa và giao thương giữa các quốc gia nước ngoài; áp dụng cho các tình huống thương mại trực tuyến như nền tảng thương mại điện tử trực tuyến và nền tảng đặt hàng điện tử, cũng như các tình huống ngoại tuyến như các công ty xuất nhập khẩu truyền thống; áp dụng cho xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như các tình huống thương mại dịch vụ như thanh toán xuyên biên giới tuyến trên tuyến dưới của các công ty như vé máy bay, khách sạn và nộp phí giáo dục. Nền tảng cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp các dịch vụ toàn diện như thanh toán trực tuyến xuyên biên giới, thu tiền trực tuyến, thanh toán xuất nhập khẩu bán lẻ, quản lý đơn hàng điện tử, thông tin doanh nghiệp và quản lý tài khoản.

URL nền tảng: https://b2b.unionpayintl.com