Tra cứu ATM
ATM Locator
Về các quy định liên quan đến rút tiền ATM bằng thẻ UnionPay ở nước ngoài, đề nghị tham khảo“Trung tâm hỗ trợ-Những điều cần biết khi dùng thẻ-Sưu tầm cẩm nang”
Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ tới số điện thoại đường dây nóng dịch vụ khách hàng quốc tế UnionPay 95516 (trong lãnh thổ Trung Quốc) hoặc các đường dây nóng khác (ngoài lãnh thổ Trung Quốc).
Kết quả tra cứu ATM chỉ để tham vnảo, vui lòng căn cứ theo thông báo của ngân hàng 。
  • Quốc gia / khu vực:
    Thành phố:
  • Ngân hàng trực thuộc / Đơn vị:
  • Chấp nhận thẻ chip IC:
    Không
  • Do nhiều ATM ở nước ngoài vẫn yêu cầu hỗ trợ thẻ từ như phương thức thanh toán truyền thống, và trong thời gian ngắn không thể sửa đổi, kiến nghị chủ thẻ khi ra nước ngoài vẫn mang theo thẻ từ hoặc thẻ phức hợp thanh từ và chíp UnionPay (mặt trước có chip, mặt sau có thanh từ), để việc sử dụng ATM hoặc POS được tiện lợi và thông suốt hơn.
  • Tìm kiếm