Thẻ chủ đề UnionPay
 • Asia Prestige
  Asia Prestige UnionPay là sản phẩm thanh toán du lịch hướng đến khách du lịch cao cấp ở các nước trên thế giới đi du lịch Châu Á
 • Thẻ du lịch Châu Á
  Asia Prestige UnionPay là sản phẩm thanh toán du lịch hướng đến khách du lịch cao cấp ở các nước trên thế giới đi du lịch Châu Á
 • Thẻ du lịch Trung Quốc
  Thẻ du lịch Trung Quốc UnionPay là sản phẩm thanh toán du lịch hướng riêng đến những người thích du lịch ở các nước trên thế giới đến Trung Quốc đại lục du lịch
 • Thẻ trả trước
  Thẻ trả trước phí UnionPay ""du lịch vòng quanh Hàn Quốc” do Công ty TNHH thương mại thanh toán Zhongyintong và Công ty thẻ BC Hàn Quốc hợp tác phát hành, có thể sử dụng được trong toàn lãnh thổ Trung Quốc và mạng lưới UnionPay toàn cầu