unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 181 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • China UnionPay
  • Tra cứu tỷ giá
  • Tra cứu ATMTra cứu ATM
Tìm hiểu thương hiệu
About The Brand

Giá trị cốt lõi của chúng tôi


Chia sẻ tăng trưởng, cùng hưởng lợi và cùng có lợi với các tổ chức hợp tác, mang lại những góc nhìn và mô hình mới cho ngành thanh toán toàn cầu.

Tầm nhìn thương hiệu của chúng tôi


Tầm nhìn quốc tế, trí tuệ phương Đông, để tạo ra một mạng lưới chấp nhận toàn cầu và chất lượng dịch vụ đẳng cấp thế giới cho khách hàng.

Chủ trương thương hiệu của chúng tôi


Là một thương hiệu thanh toán quốc tế đang phát triển nhanh chóng, chúng tôi trải nghiệm niềm vui của sự tiến bộ và thành công với bạn.