unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 179 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • China UnionPay
  • Mua sắm toàn cầu
  • Tra cứu tỷ giá
  • Tra cứu ATMTra cứu ATM
Hiện thân thương hiệu
Brand Embodiment

Sản phẩm của chúng tôi


Thẻ ngân hàng có logo UnionPay trên mặt thẻ (số thẻ bắt đầu bằng 62, 81)

Hiện tại, logo ba màu của thương hiệu UnionPay đã xuất hiện trên hơn 8.4 tỷ thẻ ngân hàng trên toàn thế giới và chủ thẻ có thể tận hưởng các dịch vụ thanh toán thuận tiện và ưu đãi.