unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 174 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • ไชน่ายูเนี่ยนเพย์
  • ช้อปทั่วโลก
  • สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน
  • ค้นหาตู้เอทีเอ็ม
  • การเริ่มต้น
บัตรประเภทชำระเงินล่วงหน้า
Prepaid Card
หน้าแรก>บริการและผลิตภัณฑ์>บัตรประเภทชำระเงินล่วงหน้า

ไม่ว่าคุณมาเที่ยวที่ประเทศจีนหรือมาเรียนหรือเพื่อทางธุรกิจ บัตรชำระล่วงหน้ายูเนี่ยนเพย์สะดวกและปลอดภัย เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

 

บัตรชำระล่วงหน้ายูเนี่ยนเพย์มีฟังก์ชั่นสกุลเงินคู่ คุณสามารถเลือกสกุลเงินจีนที่อยู่ในบัญชีโดยตรงไปซื้อของหรือถอนออกเป็นเงินสด อย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงิน เมื่อสกุลเงินจีนใช้หมดแล้ว คุณยังสามารถใช้สกุลเงินของประเทศของคุณที่อยู่ในบัญชีต่อ หากคุณต้องการเงินเพิ่ม บริการโอนเงินข้ามพรมแดนยูเนี่ยนเพย์ ยังสามารถช่วยแก้ความต้องการของคุณอีกด้วย พ่อแม่สามารถโอนเงินให้ลูกเมื่อลูกเรียนอยู่ในประทศจีน บริษัทก็สามารถโอนเงินให้พนักงานที่ทำงานที่ประเทศจีน คุณสามารถลงทะเบียนบัตรชำระล่วงหน้าและสร้างรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของงานใช้เงินที่อยู่ในบัญชี

 

ความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 

เครือข่ายยูเนี่ยนเพย์อำนวยความสะดวกให้คุณในการซื้อของออนไลน์และออฟไลน์

 

การซื้อขายปลอดภัยและสะดวกสบาย

 

บัตรยูเนี่ยนเพย์มีระบบความปลอดภัยและการควบคุมที่เข้มงวดระดับโลก ไม่ต้องกังวลพกเงินสดจำนวนมากในการเดินทาง รับรองรหัสผ่านในการซื้อขาย ให้คุณซื้อของได้วางใจไม่ว่าเมื่อไหร่และที่ไหน

 

บริการยูเนี่ยนเพย์ทั่วโลก

 

ผู้ถือบัตรเดบิดยูเนี่ยนเพย์สามารถขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องผ่านด่วนบริการทั่วโลก 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างการจัดการบัตรและความต้องการการบริการ เป็นต้น

 

วิธีการสมัครง่ายและค่าธรรมเนียมต่ำ

 

ผู้ถือบัตรสามารถฝากเงินในสกุลเงินท้องถิ่นหรือสกุลเงินจีน หลังจากการฝากเงินเข้าบัญชีแล้วก็ไม่ต้องกังวลความเครื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน