unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 177 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • ไชน่ายูเนี่ยนเพย์
  • ช้อปทั่วโลก
  • สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน
  • ค้นหาตู้เอทีเอ็ม
  • การเริ่มต้น
แบรนด์
Brand Embodiment

บัตรของเรา

บัตรธนาคารที่มีหมายเลขเริ่มต้นด้วย62และใบหน้าบัตรมีเครื่องหมายของยูเนี่ยนเพย์

ปัจจุบัน เครื่องหมายสามสีของแบรนด์ยูเนี่ยนเพย์ได้ปรากฏบนบัตรธนาคารมากกว่า 6,000 ใบในทั่วโลก ผู้ถือบัตรสามารถเพลิดเพลินกับบริการการชำระเงินที่ปลอดภัย สะดวกและคุ้มค่า