unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 174 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • China UnionPay
  • Mua sắm toàn cầu
  • Tra cứu tỷ giá
  • Tra cứu ATMTra cứu ATM
Phòng nghỉ VIP UnionPay

  PHÒNG NGHỈ VIP UnionPay
Hàn Quốc

  Phòng nghỉ UnionPay Lotte Fitin ở Dongdaemun
  Địa chỉ: Cửa ra số 11/12, trạm công viên văn hóa lịch sử Dongdaemun tuyến số 2/4/5, phòng nghỉ UnionPay Lotte Fitin ở Dongdaemun
  Tư vấn hoặc đặt trước: 02-6262-4994
  Thời gian mở cửa: 11:00 - 21:00
  Phạm vi hoạt động: Thẻ UnionPay (số thẻ bắt đầu bằng 62)
      Quyền lợi dịch vụ: Miễn phí WIFI cho máy tính lên mạng
                        Miễn phí sạc điện cho điện thoại di động
                        Quà tặng tham gia chương trình