unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 180 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • ไชน่ายูเนี่ยนเพย์
  • สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน
  • ค้นหาตู้เอทีเอ็ม
  • การเริ่มต้น
บัตรประเภทชำระเงินล่วงหน้า
Prepaid Card
หน้าแรก >บริการและผลิตภัณฑ์>บัตรประเภทชำระเงินล่วงหน้า

บัตรชำระเงินล่วงหน้ายูเนี่ยนเพย์ เป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ใช้แทนเงินสด มีปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทาง ด้วยวิธีการใช้งานที่ยืดหยุ่นและการใช้งานที่หลากหลาย จึงเป็นผลิตภัณฑ์บัตรสร้างกำไรใหม่สำหรับผู้ออกบัตร บัตรชำระเงินล่วงหน้ายูเนี่ยนเพย์ สามารถใช้ได้ครั้งเดียว หรือเติมเงินหลายครั้ง รองรับทั้งระบบชื่อจริงและไม่ใช่ชื่อจริง ให้ผู้ถือบัตรมีทางเลือกในการชำระเงินมากมาย

บัตรชำระเงินล่วงหน้ายูเนี่ยนเพย์แบ่งเป็นสองชนิดคือบัตรชำระเงินล่วงหน้าที่ใช้รหัสผ่านและบัตรชำระเงินล่วงหน้าที่ใช้ลายเซ็น ซึ่งสามารถใช้ออนไลน์และออฟไลน์ได้ รวมถึง ATM, POS, ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า, การรับแทน, และการโอนเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนชันแนลยังสนับสนุนรูปแบบความร่วมมือของบัตรชำระเงินล่วงหน้าที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถใช้ในสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ เพื่อส่งมอบโซลูชันระดับมืออาชีพและกำหนดเองให้แก่ผู้ออกบัตร