คำแนะนำของยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
Introduction to UnionPay International
หน้าแรก >เกี่ยวกับเรา>แนะนำองค์กร>คำแนะนำของยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ยูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสาขาของยูเนี่ยนเพย์ประเทศจีนที่ดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ ดึงดูดพาร์ทเนอร์ทั่วโลกด้วยระบบสมาชิก ขยายเครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ต่างประเทศ เพิ่มการออกบัตรและการใช้บัตรของยูเนี่ยนเพย์ขึ้น และเพิ่มอิทธิพลระหว่างประเทศของแบรนด์ยูเนี่ยนเพย์ ผ่านองค์กรที่ร่วมมือมากกว่า 2,600 แห่ง ปัจจุบันเครือข่ายบัตรยูเนี่ยนเพย์ได้ขยาถึง 183 ประเทศและภูมิภาค และ 82 ประเทศและภูมิภาคได้ออกบัตรยูเนี่ยนเพย์ ยูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลกำลังให้บริการการชำระเงินระหว่างประเทศที่ยอดเยียม มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยกับผู้ถือบัตร ซึ่งเป็นคนถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่กลุมใหญ่

และจะอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นกับผู้ถือบัตรต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ