หน้าแรก>ลูกค้าและโปรโมชั่น

泰国

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิต UnionPay รับส่วนลดรวมสูงสุด 620 บาท เมื่อสั่ง GrabFood และเรียกรถ Grab
 • ประเภทผู้ประกอบการ:

  Transportation

 • การแนะนำผู้ประกอบการ (โดยผู้ประกอบการ):


 • เวลากิจกรรม:

  2023-12-01 ไปยัง 2024-09-30

 • ขอบข่ายกิจกรรม:

  บัตรเครดิตและบัตรเดดิต UnionPay ทีออกในประเทศไทย ที่ขึ้นต้นด้วย 62

 • หัวข้อกิจกรรม:

   Grab Food

  1. สำหรับผู้ถือบัตร UnionPay ใหม่ หรือผู้ถือบัตร UnionPay ที่ไม่ได้ใช้เลยในปี 2566 ใช้รหัสโปรโมชัน “UPFNEW” เพื่อรับส่วนลด 80 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 250 บาท

  2. สำหรับผู้ถือบัตร UnionPay ที่ใช้งานปกติ ใช้รหัสโปรโมชัน “UPF60” เพื่อรับส่วนลด 60 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 250 บาท

  3. สำหรับผู้ถือบัตร UnionPay ที่ใช้งานปกติ ใช้รหัสโปรโมชัน "UPF25" เพื่อรับส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาท

   

  Grab Transport

  1. สำหรับผู้ถือบัตร UnionPay ใหม่ หรือผู้ถือบัตร UnionPay ที่ไม่ได้ใช้เลยในปี 2566 ใช้รหัสโปรโมชั่น “UPTNEW” เพื่อรับส่วนลด 30% สูงสุด 100 บาท ไม่มีขั้นต่ำในการใช้จ่าย

  2. สำหรับผู้ถือบัตร UnionPay ที่ใช้งานปกติ ใช้รหัสโปรโมชั่น “UPT60” เพื่อรับส่วนลด 20% สูงสุด 60 บาท ไม่มีขั้นต่ำในการใช้จ่าย


  รายละเอียดกิจกรรม:

  GrabFood 

  เงื่อนไขรหัสส่วนลด UPFNEW

  1. รับรหัสส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 250 บาท

  2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด UPFNEW และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยก่อนสั่งซื้อเท่านั้น

  3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

  4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้

  5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 6,324 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  6. รหัสส่วนลดนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระค่าบริการบนแพลตฟอร์ม Grab ผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต UnionPay เป็นครั้งแรก หรือเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เท่านั้น

  7. ใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner เท่านั้น

  8. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น

  9. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

  10. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

  11. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  12. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

  เงื่อนไขรหัสส่วนลด UPF60

  1. รับรหัสส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 60 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 250 บาท

  2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด UPF60 และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยก่อนสั่งซื้อเท่านั้น

  3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

  4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 2 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

  5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 161 สิทธิ์ต่อวัน และ 29,512 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  6. ใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner เท่านั้น

  7. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น

  8. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

  9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

  10. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  11. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

  เงื่อนไขรหัสส่วนลด UPF25

  1. รับรหัสส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 400 บาท

  2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด UPF25 และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยก่อนสั่งซื้อเท่านั้น

  3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

  4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 2 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

  5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 83 สิทธิ์ต่อวัน และ 15,178 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  6. ใช้ได้กับร้านค้าบน GrabFood ที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non-Partner เท่านั้น

  7. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น

  8. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก GrabUnlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

  9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

  10. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  11. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

   

  GrabTransport

  เงื่อนไขรหัสส่วนลด UPTNEW

  1. รับรหัสส่วนลดค่าบริการมูลค่า 30% สูงสุด 100 บาท ไม่มีขั้นต่ำ บน GrabTransport

  2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด UPTNEW และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยก่อนสั่งซื้อเท่านั้น

  3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

  4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้

  5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 5,059 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  6. รหัสส่วนลดนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระค่าบริการบนแพลตฟอร์ม Grab ผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต UnionPay เป็นครั้งแรก หรือเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เท่านั้น

  7. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ เมื่อใช้บริการเรียกรถบนแพลตฟอร์ม Grab และใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Premium (ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)

  8. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ในจังหวัดที่เปิดให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น

  9. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

  10. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

  11. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  12. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

  เงื่อนไขรหัสส่วนลด UPT60

  1. รับรหัสส่วนลดค่าบริการมูลค่า 20% สูงสุด 60 บาท ไม่มีขั้นต่ำ บน GrabTransport

  2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสส่วนลด UPT60 และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต UnionPay ที่ออกในประเทศไทยก่อนสั่งซื้อเท่านั้น

  3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

  4. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 2 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

  5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 69 สิทธิ์ต่อวัน และ 12,648 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  6. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ เมื่อใช้บริการเรียกรถบนแพลตฟอร์ม Grab และใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Premium (ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)

  7. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ในจังหวัดที่เปิดให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น

  8. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

  9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

  10. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการและงดการใช้รหัสส่วนลด ในกรณีที่ระบบหรือแอปพลิเคชันของ Grab เกิดความขัดข้องหรือบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการถูกระงับ โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  11. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


 • คำปฏิเสธ:

  1.ข้อกำหนดและรายละเอียดกิจกรรมครั้งนี้ ใช้กับผู้ประกอบการที่ร่วมมือ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของร้านค้า
  2.UnionPay International ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรือผู้เสนอผลิตภัณฑ์ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นปัญหา ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โปรโมตนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ