unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 177 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
 • ไชน่ายูเนี่ยนเพย์
 • ช้อปทั่วโลก
 • สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค้นหาตู้เอทีเอ็ม
 • การเริ่มต้น
หน้าแรก>ลูกค้าและโปรโมชั่น

法国

ส่วนลด 10% ที่ LE BHV MARAIS
 • ประเภทผู้ประกอบการ:

  Shopping

 • เวลากิจกรรม:

  2019-05-03 ไปยัง 2019-12-31

 • ขอบข่ายกิจกรรม:

  All UnionPay Cards (card number starting with 62)

 • หัวข้อกิจกรรม:

  รับส่วนลด 10% สำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ทุกท่าน (ไม่รวมสินค้าพิเศษที่มีจุดสีแดง) และได้รับคืนภาษี 12% รวมถึงบริการขนส่งเอ็กซ์เพรสและขนส่งนอกประเทศ, บริการช้อปปิ้งมือเปล่า และบริการผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัว  รายละเอียดกิจกรรม:

  1. เงื่อนไขและข้อตกลงของโปรโมชั่นใช้สำหรับผู้ประกอบการค้า รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  2. ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ยังไม่หมดอายุและชำระเงินผ่านระบบยูเนี่ยนเพย์ออนไลน์ก่อนใช้สิทธิพิเศษได้


  3. ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ใช้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ และ ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการค้า ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการค้า

  4.บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้ประกอบการค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข โปรโมชั่น และ เงื่อนไข ที่ระบุไว้ในนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และผู้ประกอบการค้า จะเป็นผู้ตัดสินใจข้อสรุปแต่เพียงผู้เดียวโดยเกี่ยวพิจารณาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  5. ถ้าข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีความแตกต่างกัน จะถือว่าให้ยึดตามฉบับที่เป็นภาษาจีน


  *สินค้าบางตัวที่มีจุดแดงไม่รวมอยู่ในส่วนลด 10%


 • คำปฏิเสธ:

  1.ข้อกำหนดและรายละเอียดกิจกรรมครั้งนี้ ใช้กับผู้ประกอบการที่ร่วมมือ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของร้านค้า
  2.UnionPay International ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรือผู้เสนอผลิตภัณฑ์ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นปัญหา ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โปรโมตนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
  3.UnionPay International และผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือหยุดดำเนินการกิจกรรมเป็นชั่วคราว ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือรายละเอียดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือให้คำอธิบายโดยล่วงหน้า และขอปฏิเสธความรับผิดชอบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดหรือรายละเอียดของกิจกรรม