สาธารณรัฐประชาชนจีน
จีนแผ่นดินใหญ่·China Duty Free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พ.ค. 2560~31 ธ.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศ(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรบัตรยูเนียนเพย์ที่ออกโดยธนาคารในต่างประเทศ รับส่วนลด10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋หยุน ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นนหยางเถาเซียน ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซานท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิงลูโข่ว ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยเหมินเกาฉี ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่าหลิวถิง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงหัว

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน·Calvin Klein
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 25 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระเงินค่าสินค้าในราคาปกติ
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน·Kate Spade
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 25 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระเงินค่าสินค้าในราคาปกติ
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน·Pandora
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 25 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระเงินค่าสินค้าในราคาปกติ
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน·Paul & Shark
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 25 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระเงินค่าสินค้าในราคาปกติ
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน·ห้องรับรองผู้โดยสารวีไอพี Plaza Premium Lounge
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ไดมอนและบัตรยูเนียนแพลทินัม (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร VIP (2 ชั่วโมงขึ้นไป) เฉพาะบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และมากกว่า
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ใต้หวัน·ร้านอาหารเซิงเหิงชาง
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 มี.ค. 2560~31 มี.ค. 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
ร้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินด้วยบัตรยูเนียนเพย์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เมื่อสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มครบ300NT$ รับเงินคืน50NT$
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ท่าอากาศยานไทเปซงซาน ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ท่าอากาศยานไทจง ท่าอากาศยานเผิงหูหม่ากง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ใต้หวัน·ร้านอาหารฉ่ายเหมิง
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 มี.ค. 2560~31 มี.ค. 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
ร้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินด้วยบัตรยูเนียนเพย์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เมื่อสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มครบ300NT$ รับเงินคืน50NT$
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น เกาหลี
ญี่ปุ่น·BLUE SKY
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
ร้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ ที่ร้าน BLUE SKY 3,000JPYขึ้นไป รับบัตรกำนัลส่วนลดพิเศษ 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนะฮะ ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ ท่าอากาศยานฮะเนะดะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานนานาชาติโอซะกะ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ท่าอากาศยานชิโตะเซะแห่งใหม่ ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ ท่าอากาศยานอะโอะโมะริ ท่าอากาศยานคะโงะชิมะ ท่าอากาศยานฮะโกะดะเตะ ท่าอากาศยานฮิโระชิมะ ท่าอากาศยานอิซุโมะ ท่าอากาศยานคิตะกีวชู ท่าอากาศยานโคมัตสุ ท่าอากาศยานคุมะโมะโตะ ท่าอากาศยานคุชิโระ ท่าอากาศยานมะสึยะมะ ท่าอากาศยานเมะมัมเบะสึ (ฮอกไกโด) ท่าอากาศยานมิยะซะกิ ท่าอากาศยานโออิตะ ท่าอากาศยานโทะคุชิมะ ท่าอากาศยานอะซะฮิกะวะ ท่าอากาศยานอะมะมิ ท่าอากาศยานโอะบิฮิโระ ท่าอากาศยานนะงะซะกิ

ดาวน์โหลดคูปอง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·JAL Duty Free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระเงินในร้านค้าข้างล่างนี้ ร้านสินค้าปลอดภาษี JAL DUTY FREE , JAL DUTY FREE Satellite Shop,TUMI, LeSportsac,JAL DUTY FREE Fashion and Luxury
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·JAPAN DUTY FREE
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ รับบัตรกำนัลส่วนลดพิเศษ 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ดาวน์โหลดคูปอง(JDF)

ดาวน์โหลดคูปอง(JDF Ginza)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·HAKUHINKAN TOY PARK
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์4,500JPYขึ้นไป รับส่วนลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ ท่าอากาศยานฮะเนะดะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานชิโตะเซะแห่งใหม่

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศญี่ปุ่น·LAOX
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดทันที 7% ในช่วงระยะเวลาการจัดรายการ เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62) ชำระค่าสินค้าในร้าน LAOX และผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย "u·plan" หากชำระเงินค่าสินค้าครบ JPY5,000 จะได้รับส่วนลดปลอดภาษีอีก 8%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติฮะเนะดะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·LAOX
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์10,000JPYขึ้นไป รับส่วนลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานฮะเนะดะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานโอะกะยะมะ ท่าอากาศยานนีงะตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·KUMU
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ1,000JPYขึ้นไป รับของรางวัลหนึ่งชิ้น
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·YOKOYAMA Modern & Antique
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·QL Liner
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระค่าจัดส่งไปยังโรงแรม และค่าฝากกระเป๋าสัมภาระเดินทาง ผ่านบัตรยูเนียนเพย์ รับส่วนลด 15%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·ASD KUKOUSENMONDAITEN
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ ที่ร้าน ASD KUKOUSENMONDAITEN 5,000JPY ขึ้นไป (ไม่รวมภาษี)
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·EXPRESS GLASS
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ รับของรางวัลหนึ่งชิ้น
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·IORI
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ10,000JPYขึ้นไป รับของรางวัลหนึ่งชิ้น
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·KEISEI YUZEN
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·Stylish Travel
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ลด 10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·FUKUJUEN
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·Coral Diamond
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ10,000JPYรับส่วนลด 10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·ruinas el dia
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ5,000JPYขึ้นไป รับส่วนลด 10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·Baggage Delivery Service GPA Airport TA-Q-BIN
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ ที่ GPA Airport TA-Q-BIN ลดค่าบริการรับส่งโรงแรม 200 JPY (สัมภาระทุกใบรับส่วนลด 200JPY)
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·GPA Baggage Storage
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าฝากกระเป๋าเดินทาง รับส่วนลด 10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·cosmétics makanai
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ5,000JPY (ไม่รวมภาษี) ขึ้นไป รับของรางวัลหนึ่งชิ้น
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·Raffine
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่านวดเป็นเวลา 40 นาทีขึ้นไป รับฟรีชาหญ้าหอม
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·MUSEUM SHOP
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·HIPSHOP
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·SAKURA
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ3,000JPYขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·MAKIBA
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ2,000JPYขึ้นไป รับของรางวัลหนึ่งชิ้น
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·KATAKANA PANDA
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ5,000JPYขึ้นไป และซื้อสินค้าYสองชิ้นขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·SEA GOURMET
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระเงินผ่านบัตรยูเนียนเพย์ครบ3,000JPYขึ้นไป รับของรางวัลหนึ่งชิ้น
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·Duty Free Shop Blanc de Blancs
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ลด 5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·Tokyu Department Store Shinchitose Airport Shop
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ชำระเงินครบ3,240JPY (รวมภาษี) ขึ้นไป สามารถขอใช้บัตรลดพิเศษ 5% และได้รับของรางวัลพิเศษ ※ติดต่อขอรับบัตรลดพิเศษล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินภายในร้าน
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานชิโตะเซะแห่งใหม่

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ญี่ปุ่น·FUKUOKA AIRPORT DUTY FREE SHOP
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 พฤษภาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์ในการชำระเงินจะได้รับส่วนลด 5% ใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระสินค้าครบ 60,000JPY ขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 8%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ

ดาวน์โหลดคูปอง

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศเกาหลี·Shilla Duty Free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31มีนาคม 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62) (ยกเว้นบัตรยูเนียนเพย์ที่ออกในพื้นที่ประเทศเกาหลีทุกประเภท)
รายละเอียดกิจกรรม รับคูปองเงินสดมูลค่าใบละ 5000KRW และ 20000KRW เมื่อแสดงบัตรยูเนียนเพย์และพาสปอร์ตของตน
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศเกาหลี·ห้องรับรองผู้โดยสารสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ไดมอนและบัตรยูเนียนแพลทินัม (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรแสดงบัตรยูเนียนแพลทินัมหรือบัตรยูเนียนเพย์ไดมอน ก็จะสามารถเข้าพักห้องรับรองผู้โดยสารสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ฟรี
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศเกาหลี·Walkerhill Matina Lounge
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ไดมอนและบัตรยูเนียนแพลทินัม (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62)
รายละเอียดกิจกรรม เข้าใช้บริการ Walkerhill Matina Lounge ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ฟรี เมื่อแสดงบัตรยูเนียนแพลทินัม/บัตรยูเนียนเพย์ไดมอน
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศสิงคโปร์·Tumi
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดทันที 50SG$ เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรยูเนียนเพย์ที่ร้าน Tumi ทั่วสิงคโปร์ครบ 200SG$/ใบเสร็จ เพียงสแกน QR Code หรือ บาร์โค้ด บนคูปองTumi “u·plan”
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศสิงคโปร์·Michael Kors
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดทันที 50SG$ เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรยูเนียนเพย์ที่ร้าน Michael Kors ทั่วสิงคโปร์ครบ 200SG$/ใบเสร็จ เพียงสแกน QR Code หรือ บาร์โค้ด บนคูปองMichael Kors “u·plan”
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศสิงคโปร์·kate spade new york
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดทันที 50SG$ เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรยูเนียนเพย์ที่ร้าน Kate Spade New York ครบ 200SG$/ใบเสร็จ เพียงสแกน QR Code หรือ บาร์โค้ด บนคูปอง kate spade new york “u·plan”
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

สิงคโปร์·Lagadere Travel Retail
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1. 1 มิ.ย. 2560~31 ส.ค. 2560
2. 1 ต.ค. 2560~31 ต.ค. 2560
3. 1 ธ.ค. 2560~31 ม.ค. 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม 1.ช็อกโกแลต:ชำระเงินผ่านบัตรบัตรยูเนียนเพย์ครบ80SG$ รับส่วนลด10%
2.อาหารและเครื่องดื่ม:ชำระเงินผ่านบัตรบัตรยูเนียนเพย์ครบ30SG$ รับส่วนลด10%
3.ของที่ระลึก:ชำระเงินผ่านบัตรบัตรยูเนียนเพย์ครบ100SG$รับส่วนลด10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานชางงี

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศสิงคโปร์·ร้าน Changi Recommends Wifi
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรสามารถเช่ายืมเครื่องส่งสัญญาณ Wifi จากร้าน Changi Recommends สิงคโปร์ โดยวันแรกให้เช่าฟรี วันต่อมาจะได้รับส่วนลดพิเศษ 7%
หากต้องการจองเราเตอร์ล่วงหน้า กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซน์www.changirec.com/unionpay ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
รหัสส่วนลดพิเศษ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แผ่นดินใหญ่ UPCN
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใต้หวัน UPTW
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง UPHK
ประเทศญี่ปุ่น UPJP
ประเทศเกาหลี UPSK
ประเทศสหรัฐอเมริกา UPUS
ประเทศออสเตรเลีย UPAU
ประเทศมาเลเซีย UPMY
ประเทศไทย UPTH
ประเทศฟิลิปปินส์ UPPH
ประเทศอินโดนีเซีย UPID
ประเทศเวียดนาม UPVN
ประเทศสิงคโปร์ UPSG
ยุโรป UPEU
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

มาเลเซีย·Eraman Duty Free Shop
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31สิงหาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม 1.เมื่อซื้อสินค้าที่ Eraman Duty Free Outlets ครบ500 MYR รับส่วนลด7%
2.เมื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่มที่ MAN's F&B Outlets ครบ50MYR รับส่วนลด7%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง ท่าอากาศยานนานาชาติลังกาวี ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศไทย·ร้านค้าปลอดภาษี King Power
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 11 เมษายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดเพิ่มทันที 300 บาท เมื่อสแกน QR code หรือบาร์โค้ด จาก King Power “u·plan” คูปอง สำหรับการซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และชำระเงินผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศไทย·ร้านค้าปลอดภาษี King Power
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดเพิ่ม 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ขึ้นต้นด้วย 62 ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศไทย·ส่วนลดพิเศษสำหรับอาการและเครื่องดื่มในสนามบิน
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รัส่วนลดพิเศษ 1:รับส่วนลด 100 บาท เมื่อทานอาหาร 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการส่วนลดพิเศษ 2:รับส่วนลด 10% เมื่อทานอาหาร 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฟิลิปปินส์·The Cocoa Trees
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 เม.ย. 2560~31 ส.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ส่วนลด5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติแม็กแทนเซบู

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฟิลิปปินส์·Watch N' See
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 เม.ย. 2560~31 ธ.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม 1.Timex - รับส่วนลด10% จากราคาเดิมของนาฬิกา
2.MB Fashion (Titan) - รับส่วนลด20% จากราคาเดิมของนาฬิกา
3.MB Core (Espirit) - รับส่วนลด15% จากราคาเดิมของนาฬิกา
4.MB Core (Police) - รับส่วนลด15% จากราคาเดิมของนาฬิกา
5.MB Core (Axis) - รับส่วนลด20%
6.MB Core (Giordano) - รับส่วนลด15% จากราคาเดิมของนาฬิกา
7.MB Core (Nixon) - รับส่วนลด15% จากราคาเดิมของนาฬิกา
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติแม็กแทนเซบู

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ฟิลิปปินส์·Watch & Fly
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 เม.ย. 2560~31 ส.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลด5% จากราคาเดิมของนาฬิกาและแว่นตา
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติแม็กแทนเซบู

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศฟิลิปปินส์·Island Souvenirs
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าสินค้าที่ Island Souvenirs ครบ 500PHP รับฟรีขวดน้ำสายเงิน 1 ขวด
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติแม็กแทน-เซบู

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

เอเชียใต้
มัลดีฟส์·Duty Free Shop
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าสินค้าที่ร้านสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิมนาเซอร์ รวมทั้ง ส่วนลด : ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์รับส่วนลดทันที 5% (ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 50US$ ไม่รวมสินค้าประเภทของที่ระลึก)
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิมนาเซอร์

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ศรีลังกา·STONE 'N' STRING
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6 ก.พ. 2560~5 ก.พ. 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม เครื่องประดับ:ลด15%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบ (ท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ศรีลังกา·CHEWY CINNAMON
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6 ก.พ. 2560~5 ก.พ. 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์เนื้ออบเชย:ลด25%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบ (ท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ศรีลังกา·Premadasa & Co., (Jewellers) Ltd
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 24 ก.พ. 2560~24 ก.พ. 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม เครื่องประดับลด15%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบ (ท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ศรีลังกา·Flemingo Duty Free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 10 มี.ค. 2560~30 ก.ย. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม สินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลด5%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบ (ท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศศรีลังกา·Zam Gems
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าสินค้าที่ Island Souvenirs ครบ 500 PHP รับฟรีขวดน้ำสายเงิน 1 ขวด
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศศรีลังกา·TEA TANG
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 10% เมื่อผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ ซื้อสินค้ารายการใด ๆ ในร้านสินค้าปลอดภาษี TEA TANG ศรีลังกา
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ทวีปยุโรป
ฝรั่งเศส·BuY PARIS DUTY FREE
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้~31 ธ.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม เมื่อซื้อสินค้าภายในร้านปลอดภาษี BuY PARIS DUTY ครบ268 EUR ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์รับส่วนลดทันที10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาร์ลเดอโกล

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

อิตาลี·AELIA duty free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 ม.ค. 2560~31 ธ.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี Aelia ในท่าอากาศยานเลโอนาร์โดดาวินชี-ฟิอูมิชิโนและท่าอากาศยานเวนิส ครบ88.88EUR รับส่วนลดทันที8.88EUR
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานเลโอนาร์โดดาวินชีฟิอูมิชิโนท่าอากาศยานเวนิส (ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โคโปโล)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

รัสเซีย·Imperial Duty Free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้~30 เม.ย. 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ซื้อและชำระสินค้าผ่านบัตรที่ร้านปลอดภาษี Imperial ในท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว รับส่วนลดในรายการสินค้าต่างๆทันที 10%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศรัสเซีย·ห้องรับรองผู้โดยสารวีไอพี Sheremietyevo
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2559 - 30 เมษายน 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์พรีเมี่ยม
รายละเอียดกิจกรรม สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์แพลทินัม และไดมอนด์ รับส่วนลด 30% เมื่อเข้าใช้บริการห้องรับรอง VIP สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และรับส่วนลดพิเศษ 20% เมื่อเข้าใช้บริการห้องรับรอง VIP สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ทวีปอเมริกา
อเมริกา·International Shoppes duty free store
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้~31 ธ.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)ในร้าน International Shoppes duty free store(ร้านปลอดภาษีนานาชาติ)ชำระค่าสินค้าครบ200US$ รับส่วนลดทันที 5% ร้านปลอดภาษีที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้:
1.ร้านปลอดภาษี อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดี(JFK) 2. ร้านปลอดภาษีนานาชาติ อาคารผู้โดยสาร E ท่าอากาศยานนานาชาติโลแกน
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีท่าอากาศยานนานาชาติเจเนอรัลเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์โลแกน (บอสตัน)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

อเมริกา·DFS
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม "ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู:10 เม.ย. 2560~31 ธ.ค. 2560
ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ท่าอากาศยานไซปัน
สนามบินนานาชาติ John F. Kennedy:
1 พ.ค. 2560~31 ธ.ค. 2560"
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม "ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู ท่าอากาศยานไซปันbr
สนามบินนานาชาติ John F. Kennedy:
ชำระเงินผ่านบัตรบัตรยูเนียนเพย์ครบ300US$ รับส่วนลดทันที15US$
ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก:
ชำระเงินผ่านบัตรบัตรยูเนียนเพย์ครบ500US$ รับส่วนลดทันที25US$"
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ท่าอากาศยานนานาชาติโฮโนลูลู ท่าอากาศยานไซปัน สนามบินนานาชาติ John F. Kennedy

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย·China Corner
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้~31 ธ.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ซื้อสินค้าร้าน China Corner ในท่าอากาศยานเมลเบิร์น รับสิทธิพิเศษดังนี้
- ใช้บัตรยูเนียนเพย์ซื้อสินค้าใดๆก็ตามในฤดูการท่องเที่ยว รับส่วนลดทันที10AUD
- ใช้บัตรยูเนียนเพย์ซื้อสินค้าใดๆก็ตามนอกฤดูการท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรม รับคูปองเงินสดใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือของรางวัลจากทางร้านปลอดภาษีในสนามบินได้
- ผู้ใช้บัตรยูเนียนเพย์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ จะได้รับซิมการ์ดมือถือในพื้นที่มูลค่า10AUD (ความเร็ว1G)
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานเมลเบิร์น

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ออสเตรเลีย·JR Duty Free / JR Watch Co.
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 28 พฤศจิกายน 2559 - 31 สิงหาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม สิทธิพิเศษในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์ (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62) ชำระค่าสินค้าในร้านปลอดภาษีJR และผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในการเข้าร่วมรับ "สิทธิพิเศษ" คูปองเงินสดอิเล็คทรอนิกส์ JR จะได้รับส่วนลด 5% และรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 5% ซึ่งทุกยอดการชำระค่าสินค้าสามารถได้รับส่วนลดสูงสุดถึง100AUD
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานเมลเบิร์น ,ท่าอากาศยานบริสเบน ,ท่าอากาศยานนานาชาติเพิร์ธ ,สนามบินแคนเบอร์รา

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ออสเตรเลีย·Heinemann
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้~31 ธ.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ชำระค่าสินค้าครบ600AUD รับคูปองเงินสดมูลค่า50AUDหนึ่งใบ
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธ)

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

นิวซีแลนด์·JR Duty Free / JR Watch Co.
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 28 พฤศจิกายน 2559 - 31 สิงหาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม สิทธิพิเศษในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ผู้ใช้บัตรยูเนียนเพย์ (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62) ชำระค่าสินค้าในร้านปลอดภาษีJR และผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในการเข้าร่วมรับ"สิทธิพิเศษ" คูปองเงินสดอิเล็คทรอนิกส์ JR จะได้รับส่วนลด 5% และรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 5% ซึ่งทุกยอดการชำระค่าสินค้าสามารถได้รับส่วนลดสูงสุดถึง100NZD
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

นิวซีแลนด์·TravelPharm
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้~31 ส.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม สิทธิพิเศษในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์ (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62 ชำระค่าสินค้าในร้านPremium New Zealand ครบ300NZD และผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในการเข้าร่วมรับสิทธิพิเศษแล้ว จะได้รับส่วนลดทันที20NZD
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์ ท่าอากาศยานควีนส์ทาวน์ ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

นิวซีแลนด์·Premium New Zealand
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้~31 ส.ค. 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม สิทธิพิเศษในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์ (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62) ชำระค่าสินค้าในร้านPremium New Zealand ครบ300NZD และผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในการเข้าร่วมรับสิทธิพิเศษแล้ว จะได้รับส่วนลดทันที20NZD
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช ท่าอากาศยานควีนส์ทาวน์

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

นิวซีแลนด์·Kiwi Discovery
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ซื้อสินค้าน้อยกว่า300NZD รับส่วนลด5% ซื้อสินค้าครบ300NZD รับส่วนลดพิเศษทันที20NZD
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

นิวซีแลนด์·Icebreaker
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ผู้ถือบัตรยูเนียนเพย์ซื้อสินค้าครบ300NZD ลดทันที20NZD
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศนิวซีแลนด์·Relay
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรเดบิตหรือเครดิตยูเนียนเพย์ที่มีสัญลักษณ์ "QuickPass" (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62) และโมบายแอพพลิเคชั่นของยูเนียนเพย์บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่น ๆ
รายละเอียดกิจกรรม ลดทันที 10NZD เมื่อมียอดชำระครบ 80NZD เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ประเภท QuickPass
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศนิวซีแลนด์·Thrifty Car Rental
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 20 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับเครื่อง GPS ฟรี เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าเช่ารถ 5 วันขึ้นไป
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์ ท่าอากาศยานควีนส์ทาวน์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

สาธารณรัฐฟิจิ·Prouds Duty Free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลด 5% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าสินค้าที่ร้านสินค้าปลอดภาษี Prouds ในท่าอากาศยานนานาชาตินาดี
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินาดี

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

สาธารณรัฐฟิจิ·Jewellery Galleria
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลด 5% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าสินค้าที่ร้าน Jewellery Galleria ในท่าอากาศยานนานาชาตินาดี
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาตินาดี

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

อื่น ๆ
ประเทศกาตาร์·Qatar duty free
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 15 เมษายน - 15 ตุลาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษ 10% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าสินค้าที่ร้านสินค้าปลอดภาษี ในท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศแอฟริกาใต้·The Diamond Works
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลด 48% เมื่อใช้บัตรยูเนียนเพย์ชำระค่าสินค้าที่ร้านสินค้าปลอดภาษี The Diamond Works ในท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์แทมโบ
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์แทมโบ

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศมอริเชียส·Hertz Car Rental
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท(หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย62)
รายละเอียดกิจกรรม ใช้บัตรยูเนียนเพย์เช่ารถที่ Herz ประเทศมอริเชียส รับส่วนลดพิเศษ 25%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติเปลซองซ์

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

ประเทศมอริเชียส·White Sand Tours
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 เมษายน - 1 พฤศจิกายน 2560
ขอบเขตของกิจกรรม บัตรยูเนียนเพย์ทุกประเภท (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 62)
รายละเอียดกิจกรรม รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อแพ็คเกจทัวร์และรถเช่าผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ดังนี้:
• ท่องเที่ยวภาคเหนือ – ส่วนลดพิเศษ 5%
• ท่องเที่ยวภาคภาคใต้ – ส่วนลดพิเศษ 5%
• ล่องเรือยอร์ชชมโลมา – ส่วนลดพิเศษ 3%
• ล่องเรือยอร์ชภาคตะวันออก – ส่วนลดพิเศษ 3%
• ท่องเที่ยวส่วนตัวโดยเช่ารถพร้อมคนขับตลอดทั้งวัน – ส่วนลดพิเศษ 8%
• ท่องเที่ยวส่วนตัวโดยเช่ารถพร้อมคนขับครึ่งวัน – ส่วนลดพิเศษ 8%
ท่าอากาศยานที่ครอบคลุม ท่าอากาศยานนานาชาติเปลซองซ์

ข้อกำหนด กติกา รายละเอียดกิจกรรม

เงื่อนไข 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติม ณ จุดขาย 2. ผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการขายด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ (ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 62) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขาย 3. บริษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง 4. บริษัทฯและร้านค้าที่ร่วมรายการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด